Sultan 2. Abdulhamit Han Hakkında Bilinmeyenler

6 ay ago bicaybisimit 0

Selamün Aleyküm Değerli Dostlar;

”Biçay Bisimit” ekibi olarak bu yazımızda resmi tarih kitaplarında ve malum kesimde ; kulaktan dolma bilgilerle ”otoriterlikle, katliamcılıkla” suçlanıp batı ağzıyla  ”kızıl sultan”olarak anılan cennetmekan Sultan Abdulhamit Han’ın bugüne dek ortaya dökülmemiş bilinmeyenlerini  derledik 🙂

Okuyup , paylaşmanız dileğiyle, vesselam 🙂

 

***Osmanlı Padişahlarının 34. sıradaki ismi olan Sultan Abdulhamit Han’ın babası Sultan Abdülmecid’in ölümünden sonra padişahlığa amcası Abdülaziz geçmiştir. Amcası Abdülaziz’in 1876′da tahttan indirilmesi ve şüpheli koşullarda ölümünden sonra tahta geçen, ağabeyi V. Murat’ın  üç ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla görevden alınarak Çırağan Sarayı’na hapsedilmesi olaylarına tanık olan büyük hakan 31 Ağustos 1876′da ”Meşrutiyeti ilan etme koşuluyla” padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp’te kılıç kuşanmıştır.

***Sultan II.Abdülhamit Han emperyalist devletlerin amaçlarını anlamış ve Osmanlı topraklarında petrol araması yaptırıp 65 yerde petrol bulunduğu tespit etmiştir.Bunun üzerine petrol bulunan toprakları şahsi parasıyla satın almış olup kendi üzerine geçirerek sömürgecilerin eline geçmesine mani olmaya çalışmıştır

***Yahudilerin 5 milyon altın teklifine rağmen- ki bu parayla Osmanlı Devleti’nin tüm borçları silinmekte ve paranın yarısı da kalmakta idi- Filistin’e yerleşmelerine izin vermemiştir. ” Vatan toprağı bana değil milletime aittir” diyerek Yahudileri huzurundan kovan Sultan Abdulhamit Han kaderin cilvesidir ki tahttan İttihatçi hainlerin çabalarıyla indirildikten 8 yıl sonra topraklarımız kaybedilmiştir.

***Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran büyük Hakan ve atlı ve elektrikli tramvaylar kurdurmuştur,Ayrıca vatan topraklarına 5 bin km kara yolunu ve Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul , Hicaz demir yollarını yaptırmıştır,

*** Paris’te İslam Külliyesi kurduran ulu Hakan , eğitim ve öğrencilerle yakından ilgilenmiştir.Yabancı bilim adamı ve yazarlara nişanlar veren Sultan Abulduhamit Han’ın mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap göndermesi ise bir diğer ayrıntı .

***Kendi mal varlığından yoksul halkına  kömür ve gıda takviyesi dağıtan Sultan Abdulhamit Han , kendisine yardım amaçlı gelen tüm mektupları da karşılıksız göndermemekteydi.

***Tarımda atılım yapan ; Sultan Abdulhamit Ziraat Bankasını kurmuş, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarını açtırmıştır,

***Demiştik ya eğitimle yakından ilgiliydi diye. Bu da bir diğer örnek ; modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirten Ulu Hakan, ücretsiz kitap dağıttırmış, 6 bin kitabın çevrilmesini sağlamış, Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlamıştır,

*** Hindistan, Afganistan, Cava, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya ya  ilk elçi ve din görevlilerimiz Sultan Abdulhamit Han tarafından atanmıştır
.

***İyi bir marangoz olan büyük sultan , kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını insanlara hediye etmiştir,
Atılan iftiraların aksine otoriter değil ülkesi için düşünen ; katliamcı değil merhametli bir padişahtır. Kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katilini affetmiştir,

 

***Çin’in zulümlerinin devam ettiği bir sırada Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı mazlum ve mağdur kardeş halkımızı örgütlemiştir, Çin’in göbeği Pekin’de Hamidiye Üniversitesini kurdurtmuştur,

***Beş vakit namazını aksatmadan kılan Sultan Abdulhamit Han , döneminde İslam Birliği siyasi sınırlar açısından olmasa da gönül kardeşliği bakımından sağlanmıştır. Hindistan, Bangladeş ve Uzak Doğu Müslüman Ülkelerinde büyük bir sevgi ve minnetle anılmaktaydı.

***Çanakkale Savaşı’nda kullanılan topların çoğu Abdulhamit döneminde alınmıştır,

***Yurt dışında gösterimde olan Peygamberimize, dinimize veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları oynanmasını engellemiştir,(Fransa-İngiltere-Roma-ABD)
***ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddetmiş, İzmir limanına izinsiz girmeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturmuştur,

***İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdirmiş , uygulamaya fırsat kalmadan tahttan indirilmiştir. (bir taneside bilindiği gibi  bugünkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu noktadadır),

***Kendisine “Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atamış, parasını cebinden ödediği bir yerde kabir yaptırtmıştır.Kindar değil , liyakata önem verirdi.

*** Muhteşem bir İstihbarat Teşkilatı kuran Sultan Abdulhamit ilkokulu zorunlu tutmuş (kız ve erkeklere), ilk kız okullarını açtırmıştır.Aynı zamanda cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptırmış, okuma yazma oranının 5 kat artmasını sağlamıştır, (1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu, sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul vardı).İstanbul’da Darülfünun!u (Üniversite) açmış, Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kurdurmuştur,

 

-Son-