NAMAZDAKİ DUA ve TESBİHATLARIN ANLAMLARI

İslam Fıkhı ve Hukuku

1_02_08_14_2_57_20

Selamın aleyküm değerli kardeşlerim. Bugünkü yazımızda namazda okuduğumuz duaların, namaz tesbihatlarının anlamları nelerdir onları inceleyeceğiz. Birçoğumuz namaz içerinde okunan duaların ve tesbihatların anlamlarını bilmiyoruz. Sadece neyin nerede söyleneceğini biliyoruz o kadar. Mesela Sübhaneke’yi bilmeyen yoktur fakat ya anlamı? Ne söylediğimizi bilmeden sadece ezber söylemek sizce ne kadar doğru? Bu yüzden bu yazımızda en azından basit olan ve namazda okunan duaların ile namaz tesbihatlarının anlamlarını inceleyeceğiz. Hepimizin bildiği gibi namaza Allahu ekber denerek başlanır. Peki anlamı nedir?

Allahu ekber : Allah her şeyden daha büyüktür.

Allahu ekber dedikten sonra Sübhaneke okunur.

Sübhaneke :

Okunuşu
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

Vecelle senaük sadece cenaze namazlarında okunur

Anlamı
Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir.
Varlığın her şeyden üstündür.
Senden başka ilah yoktur.

Sonrasında Allahu ekber diyerek rüku yapılır ve bu sırada sübhane rabbiye’l-azim denir.

sübhane rabbiye’l-azim : Yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim

Rüku yaptıktan sonra tekrar kıyama geçerken  ‘’semiallahü limen hamideh’’ diyoruz.

semiallahü limen hamideh : Allah kendisine hamd edenleri işitir.

 

Hemen devamında Rabbena leke’l-hamd diyoruz.

Rabbena leke’l-hamd : Hamd Rabbimiz içindir.

Sonrasında secdeye vardığımızda Sübhane rabbiye’l-a’la diyoruz.

Sübhane rabbiye’l-a’la : Yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim

Namazda otururken 2. Rekatta ve eğer 4 rekatlı bir namazsa 4. Rekatında Tahiyyat, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur. Buyrun bunlarında anlamlarını inceleyelim.

Tahiyyat :

Okunuşu
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Anlamı
Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Allahümme Salli :

Okunuşu
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı
Ey Allah’ım! İbrâhîm’e “Aleyhisselâm” ve âline
(ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e
“aleyhisselâm” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen
hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).

Allahümme Barik :

Okunuşu
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı
Ey Allah’ım! İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline
bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e
(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.
Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd’sin (şanı büyük).

Rabbena Atina :

Okunuşu
Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten
ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı
Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette
de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im,
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.

Rabbena firli :

Okunuşu
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme
yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı
Ey bizim Rabb’imiz! Beni, anamı ve babamı ve
bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb’im
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.

 

Evet değerli kardeşlerim, namaz tesbihatlarının ve okuduğumuz duaların ne anlama geldiklerini az çok öğrenmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur.  Bir diğer yazımızda görüşmek üzere J

Bir Cevap Yazın